مدیریت پروژه موضوعی بسیار کاربردی است که نیاز به مهارت فراوان و عمیقی دارد. بسیاری از مهارت‌های مدیریتی در امر مدیریت پروژه مورد نیاز هستند. مدیران پروژه باید افراد خاص باشند تا بتوانند یک پروژه را به سرمنزل مقصود برسانند. اتمام قابل تأیید یک کار (به قول معروف: جمع کردن کار) یک هنر ویژه است. مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت بحران، مدیریت ریسک،‌مدیریت ارتباطات، مدیریت هزینه،‌برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، فن مذاکره، تفکر راهبردی، هنر مدیریت تغییر و مهندسی سیستم و فنون آن برای یک مدیر پروژه ضروری است. از این رو است که مدیر پروژه واقعی دستمزد بسیار بالایی باید داشته باشد البته به شرطی که شایستگی لازم هم داشته باشد و پروژه نیمه کاره نماند و هزینه‌ و زمان از حد مطلوب یا حد بحرانی گذر نکند.

محتوای دوره:

 1. درک مفهوم پروژه 
 2. انواع پروژه و تفاوت آن‌ها
 3. تعریف پروژه در برابر عملیات و فرایند
 4. چالش‎های اجرای یک پروژه
 5. عوامل اصلی موفقیت یک پروژه
 6. چهارچوب مرجع مدیریت پروژه
 7. شرح استانداردهای PMBoK و CMMI
 8. ارتباط مدیریت پروژه با مدیریت تغییر
 9. شرایط محیط کسب‌وکار چند پروژه‌ای
 10. فنون مدیریت منابع و زمان
 11. کاربرد تفکر سیستمی و تئوری محدودیت‌ها در مدیریت پروژه
 12. فنون برنامه‌ریزی کاربردی پروژه
 13. فنون کنترل پروژه اثربخش
 14. توسعه سازمانی به صورت پروژه-محور
 15. ادبیات و شرایط برون‌سپاری
 16. هنر و مهارت کارفرمایی
 17. هنر و مهارت پیمانکاری
 18. کارکردهای دفتر مدیریت پروژه
 19. مفاهیم مهم در مدیریت قراردادها
 20. مدیریت تیم پروژه و مدیریت شایستگی‌ها در پروژه
 21. اصول قبض و بسط پروژه و ابعاد مختلف آن