هدف‌گزینی مناسب، موفقیت در تحقق اهداف، چابکی بهره‌ورانه یا بهبود روشهای اجرایی و توازن منفعت در کوتاه‌مدت و بلندمت را هوشمندی کسب‌وکار می‌گوییم. 

هوش کسب‌وکار موضوعی است قدیمی که در دنیای امروز به واسطه ابزارهای فنی و ابزارزدگی، عملاً‌ از نظریه و هوشمندی واقعی غافل می‌شویم. هوش کسب‌وکار می‌تواند هوش حاکمیت، هوش دولت، هوش مدیریت،‌ هوش سازمانی و هوش رقابتی باشد.

هوشمندی کسب‌وکار ضامن موفقیت است اما خودش وامدار و مرهون مدیریت اطلاعات است و مدیریت اطلاعات نیازمند مدیریت داده‌ها. زنجیره ارزش از داده تا تصمیم‌گیری یک زنجیره واحد است که اگر هر حلقه از آن ضعیف باشد، سازمان از تصمیم بهینه و برنامه مناسب دورتر می‌شود و احتمال یا میزان ضرر بیشتر.جهان امروز با تحولات شگرف به عصر اطلاعات معروف است و متأسفانه در زمینه مدیریت اطلاعات سازمان‌های ما مشکلات جدی و البته شرایط ابتدایی دارند. از داده‌های انباشته به درستی استفاده نمی‌شود اما انگار مشتری جدی نیز برای تحلیل داده‌ها وجود ندارد! و این حکایت محیط صنعتی و اقتصادی ناکارآمد و غیررقابتی است. باید از این شرایط به سمت شرایطی بهتر و شایسته حرکت کرد. این دوره دانش ضمنی و خبرگی لازم را به گونه‌ای منسجم در اختیار مخاطبان می‌گذارد

 ویژگی‌ها

 • بیان نکات عملیاتی و اجرایی به جای مطالب فنی نظری از جمله محورهای تمرکز این دوره است
 • بیان چالش‌ها و عدم موفقیت در هوش کسب‌وکار و مدیریت اطلاعات
 • چالش‌ها و ریسک‌های مختلف و به خصوص تناقض رفتارهای مدیریتی در توسعه هوش کسب‌وکار با توسعه سامانه‌های کاربردی از جمله مشکلات جدی در تصمیم‌گیری برای حوزه سیستم‌های اطلاعاتی است که در این دوره دلایل آن و روش تصمیم‌گیری صحیح تشریح خواهد شد.

محتوای دوره

 1. مفهوم هوشمندی، هوش کسب‌وکار و تعاریف پایه: داده‌ها، اطلاعات، دانش، سیستم، فرایند، معماری، پایگاه داده، محصولات اطلاعات، فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات
 2. کاربردهای فناوری اطلاعات در کسب‌وکار 
 3. یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 4. مفهوم unlearning
 5. هوشمندی در برنامه‌ریزی، اجرا و تصمیمگیری
 6. تعریف هوش رقابتی
 7. تعریف انواع هوش و کاربرد هر یک (هوش اطلاعاتی، هوش دانشی، هوش ارتباطی و هوش راهبردی)
 8. نقش فناوری اطلاعات در هوشمندی
 9. ارتباط هوشمندی با مدیریت اطلاعات و داده‌ها
 10. هوشمندی و بلوغ
 11. هوشمندی، شهود و استعدادهای خاص
 12. مروری بر بلوغ سازمانی با رویکرد مدیریت اطلاعات و دانش
 13. انواع سیستم‌های اطلاعاتی
 14. مدیریت اطلاعات و جایگاه آن در نظام سازمانی
 15. مدیریت داده‌ها و جایگاه آن در مدیریت فناوری اطلاعات
 16. معرفی الگوی مرجع
 17. مبانی و فنون یکپارچه‌سازی و تجمیع داده‌ها و اطلاعات
 18. مبانی و فنون کنترل کیفیت داده‌ها و اطلاعات و پاکسازی آن‌ها
 19. مبانی معماری انباره داده‌ها
 20. فرایند توسعه هوش کسب و کار
 21. جایگاه و کاربرد اثربخش مدیریت داده‌ها و اطلاعات برای ارزیابی عملکرد
 22. جایگاه و کاربرد اثربخش مدیریت داده‌ها و اطلاعات برای مدیریت راهبردی (استراتژیک)
 23. جایگاه و کاربرد اثربخش مدیریت داده‌ها و اطلاعات برای هوش رقابتی
 24. جایگاه و کاربرد اثربخش مدیریت داده‌ها و اطلاعات در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 25. کاربردهای مدیریت اطلاعات در کسب‌وکار و سازمان شما
 26. چگونه در پیاده‌سازی مدیریت اطلاعات، حاکمیت داده‌ها و هوش کسب‌وکار موفق شویم: روش‌شناسی