آموزگاران و اساتید به سبب نوع شغلشان که حساسیتهای زیادی دارد و درجه اهمیت آن هم بسیار بالا است، باید مورد توجه دو چندان نظام دانشگاه و نظام آموزش و پرورش باشد. خیلی از معلمان استعداد ذاتی معلمی ندارند، برخی از ایشان فرصت نشده مهارتهای لازم را بیاموزند و اکثر قریب به اتفاق ایشان Teaching Style خود را نمی‌دانند و مهمتر از آن فنون شناسایی شاکله روانی دانش‌آموزان و دانشجویان را نمی‌دانند و این سبب می‌شود برخی دانش‌آموزان و دانشجویان گوشه‌گیر شوند و بی‌توجه، و تعدادی نیز شاید بیش از حقشان مورد توجه قرار گیرند و موارد فراوانی از این دست که همگی رویه یادگیری و رشد و نتایج حاصل از آن را نامطلوب می‌سازد.

از سویی، حال معلم باید خوب باشد تا کار خودش را بتواند به درستی انجام دهد. از این رو این خدمت را تعریف کرده‌ایم تا بشود به شیوه‌ای روشمند و مستند با معلمان کشورمان همراه شویم تا ایشان در کار خود موفقتر باشند که معنی آن نسل بعدی بهتر برای جامعه است.

رویه اجرا: