یکی از حوزه‌های فعالیت شرکت آروین، مرتبط با دامنه تخصصی مدیریت مالی است. مواردی که در این خصوص، تخصص، تجربه و آمادگی کامل برای ارائه خدمات مشاوره، مدیریت پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های مرتبط، وجود دارد عبارت است از:

  • طراحی و بهبود نظامهای خزانه‌داری بخش عمومی و دولتی اعم از نظام خزانه‌داری دولت، شهرداریها، استانها و ...
  • طراحی نظام مدیریت مالی بخش دولتی  عمومی شامل نظام مدیریت اموال، نظام مدیریت بدهیها، نظام حسابرسی و هوش کسب‌وکار در حوزه مالی
  • انجام مطالعات امکانسنجی مالی طرحهای سرمایه‌گذاری یا صنعتی (در صورت نیاز ازCOMFAR III نیز استفاده میشود و تجربه 15 سال کار با این نرم افزار موجود است)
  • انجام مطالعات و تهیه گزارشهای اقتصاد مهندسی برای مدیریت پروژه‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری
  • طراحی و مشاوره توسعه بودجه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

 

 

بازگشت فهرست خدمات تخصصی         بازگشت به خدمات و محصولات آروین