هدف از برگزاری این دوره که با رویکرد کارگاهی است، آموزش مفاهیم مرسوم و تکراری نیست، بلکه توجه به ارتباط بین محصولات بانکی و ماژولهای کارکردی بانک با همدیگر است و همچنین ارتباط بین آن‏ها با بهره‏مندی از فناوری اطلاعات. درک تقابل بین مجموعه کارکردهای مختلف بانکی به صورت یکپارچه و یکجا و نه صرفاً به عملیات روزمره بانکی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‏های بانکی بسیار ضروری است. در همین راستا نیز تبدیل شدن به یک مشتری توانمند برای ارائه‏دهندگان خدمات  و محصولات  مبتنی بر فناوری اطلاعات موضوعی جدی  و حیاتی است. مشتری توانمند نیاز خود را به درستی بیان و مراحل رشد و توسعه خود را در آن لحاظ می‏کند و این نیازمندی‏ها با در نظرگرفتن کل بدنه بانک معنی‏دار است و نه صرفاً نیاز موردی یک اداره؛ بنابراین در این دوره هدف آموزش یک سری مفاهیم کتابی و آکادمیک نیست بلکه به صورت عملیاتی و بر اساس مشکلات جدی بازار بانکی و صنعت بانکداری، محتوای این دوره تهیه و تنظیم شده است و برگزار کننده آن با همکاری و هم‏فکری شرکت‏کنندگان در دوره که هر یک تجارب و خبرگی مختص به خود را دارند، به ارائه محتوا خواهد پرداخت.

کلیه کارشناسان و مدیران عرصه بانکی می‏توانند در این کارگاه شرکت کنند و به سبب چندبعدی بودن موضوع ، هر شخصی مطابق با پیشینه و تجارب خود از این دوره بهره‏مند خواهد شد.

محتوای دوره

 • مشکلات سازمانی و فرایندی بانکها در توسعه و ارائه محصولات جدید بانکی
 • مشکلات سازمانی و فرایندی بانکها در تحلیل منابع  و مصارف و  تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در خصوص سبد نقدینگی
 • مزایای در اختیار داشتن یک معماری مرجع و مدل مفهومی جامع برای توسعه کسب‏وکار بانکی
 • مشکلات و مسائل یکپارچگی و هماهنگی در تولید محصولات بانکی جدید
 • چالش‏های استفاده بهینه از فناوری اطلاعات برای توسعه محصولات بانکی و ایجاد مزیت رقابتی
 • آسیب‏ها  و مشکلاتی که ریشه در بخش فناوری اطلاعات دارند
 • آسیب‏ها  و مشکلاتی که ریشه در بخش سازمان بانک دارند
 • نقش فناوری اطلاعات در توسعه محصولات بانکی و وظایف مالکان فرایندهای کسب‏وکار  در رویه تأمین سامانه‏های نرم‏افزاری
 •  بررسی چند مدل نمونه و مرجع و تبیین راهکارهای جامع بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات
 •  بررسی چهارچوب جامع مجموعه ماژول‏ها و محصولات بانکی و طبقه‏بندی محصولات بانکی و مروری بر آن‏ها
 • توصیف بخش‏های کلیدی یک کسب‏وکار کامل بانکی و تشریح اجزای هر بخش شامل: حوزه ارائه خدمت،  حوزه مشتری، حوزه عملیات و محصولات پایه، حوزه محصولات ترکیبی و پیچیده، حوزه داده‏ و اطلاعات، حوزه هوش کسب وکار،  حوزه برنامه‏ریزی و ارزیابی، حوزه تحلیلی و حوزه ستادی
 • شرح نوع ارتباط و وابستگی ماژولهای بانکی نسبت به همدیگر و درک نظام جامع بسته‏های کاری بانکداری به صورت یک شبکه یکپارچه کاری
 •  معرفی انواع محصولات آنالیتیک و تبیین تفاوت هر یک و جایگاه هر یک از آن‏ها
 •  مرورتفکیکی بر هر یک از محصولات آنالیتیک و بررسی مسیر توسعه برای تحقق موفق آن‏ها:
 •  شرح چالش‏ها و مشکلات توسعه محصولات آنالیتیک و کلیات روش‏شناسی برای موفقیت:
 • تجزیه و تحلیل ارتباط بین محصولات تحلیلی با محصولات  بانکی برای مشتریان:
 • بررسی چالشهای توسعه خدمات و محصولات ترکیبی و پیشرفته: بررسی مشکلات از ابعاد مختلف : داده و اطلاعات،  دانش  تخصصی،  ابزارهای نرم‏افزاری،  بلوغ بافتی و  شرایط بازار