یادگیری رمز فروتنی است و فروتنی بنیاد وجود

آکادمی آروین بیش از آنکه تداعیگر یک مکان یا مجموعه‌ای از مدرک باشد، یک رویکرد نوین و راهبردی برای تربیت نیرو حرفه‌ای است، افرادی که علاوه بر دانش، دارای بینش و منش مناسب و درخور نیز باشند. به این ترتیب اشخاصی با آمادگی بیشتر که در شغل و زندگی اثربخشتر هیتند پرورش خواهند یافت. چینن افرادی ضمن جلب رضایت دیگران، خودشان نیز از شغل و زندگی خود راضی هستند.  کاربردی‌سازی دانشهای مختلف، ترکیب چند تخصص و دانش برای یک راهکار خاص، نوآوری خلاقانه برای غلبه بر چالشها در شرایط واقعی، تصمیم‌گیری بهینه برای خود به منظور انتخاب شغل یا مسیر کارآفرینی و بسیاری موارد دیگر نیازمندیهای جدی ما است. کسب دانش از زبان شخص حرفه‌ای و خبره بسیار متفاوت است از دانش بیان شده توسط فرد صرفاً آکادمیک (دقت کنید متفاوت و نه برتر) و این تفاوت همان تفاوت خبره حرفه‌ای در برابر خبره‌ی آکادمیک است. آموزش برآمده از تجربه یعنی چکیده موفقیت‌ها و شکست‌ها در محیط واقعی، همانا حکایت «فوت کوزه‌گری» و روایت «سپید شدن مو در آسیاب حوادث» است. طراحی این دوره‌ها، بر اساس کمبودها و نیازهایی است که در متن کسب‌وکار و بطن پروژه‌ها شناخته شده است. دوره‌های آکادمی آروین بر اساس موضوع، روش ارائه و نوع ثبت‌نام، طبقه‌بندی شده‌اند که ذیلاً توضیحات لازم برای هر مورد ارائه و مجموعه دروس مرتبط با هر گروه نیز مشخص گردیده است. (مشاهده فهرست همه دروس >>)

دوره‌های آموزشی و خدمات آکادمی

:فهرست بر اساس موضوع

  1. مهارتهای نرم و توسعه شخصیت
  2. دانش بنیادین مدیریت، مهندسی سیستمها و حرفه‌ای‌گری
  3. انتظامهای مدیریتی
  4. دانش و مهارت مربیگری (حوزه روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و مهارتها)
  5. دانش و مهارت مشاوره  (حوزه مدیریت، مهندسی سیستمها، توسعه کسب‌وکار و مملکتداری)
  6. راهکارهای تحلیلی
  7. دوره‌های روان‍شناسی کاربردی و مهارتهای نرم

فهرست بر اساس روش ارائه

براساس نوع ثبت نام:

  • ثبت نام عمومی
  • قرارداد سازمانی
  • آموزش خصوصی

فرم درخواست دوره آموزشی از آکادمی