آینده‌شناسی ضمن آن‌که کاری تخصصی است در عین حال مرتبط با همه هست. همانند فناوری اطلاعات که امری تخصصی است اما هر فردی با آن به نسبت نیاز یا ابتکار خود با آن درگیر می‌شود و همچنین زبان و ادبیات!!!. بینش آینده‌شناسانه برای توسعه هر کسب‌وکاری امری ضروری است. یک پایه رهبری راهبردی است و سیاست‌گذاری در سرمایه‌گذاری یا مملکت‌داری بدون آن ممکن نیست. آینده‌شناسی تبیین ودرک آینده‌های ممکن، شدنی، محتمل و مطلوب است تا بر اساس آن سناریوهای هوشمندانه تدوین گردند (سناریو‌هایی با قابلیت جایگزینی جابکانه و کم هزینه). مبتنی بر آینده‌شناسی در دو امر خلاقانه  و فعالانه اهداف خود و موضوع مدیریت ریسک دانش و آگاهی لازم را به دست می‌آوریم و خود را برای آینده‌ای بهتر آماده می‌سازیم. 

محورهای دوره آینده‌شناسی عبارتند از:

  • مفاهیم پایه آینده‌شناسی
  • مفهوم تاریخ‌شناسی در برابر  آینده‌شناسی
  • کاربردها و انتظارات از آینده‌شناسی
  • نسبت آینده‌شناسی با مدیریت راهبردی و سیاستگذاری
  • فنون تحلیل آینده
  • فنون تحلیل روند
  • روش‌شناسی آینده‌شناسی

 

بازگشت به فهرست دروس راهکارهای تحلیلی      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین