منظور از روش تحقیق در کسب‌وکار شامل دو موضوع است:

 • یکم- استفاده از اصول روش‌شناسی در حل یک مسأله یا کشف یک واقعیت یا تدوین یک مدل
 • دوم- استفاده از فنون مختلف کار گروهی، تصمیم‌گیری گروهی، تدوین محتوا و مفاهیم،اعتارسنجی نظریه، اولویت‌بندی روش‌مند، گروه‌بندی روش‌مند و ....

شاید به جرأت بتوان گفت که درصد بسیار بالایی از مدیران و کارشناسان از این روش‌ها فقط در پایان‌نامه تحصیلی آن هم به اجبار استفاده کرده‌اند. در بطن کسب‌وکارها و سازمان‌ها متأسفانه شاهد جلسات فراوان، بحث و جدال لفظی، تصمیم‌گیری نهایی به صورت دستوری یا الزامی به سبب عجله یا اتلاف وقت به سبب عدم پذیرش جمعی هستیم. حال این که با کمی آرامش و تمرکز می‌توان از روش‌های هوشمندانه‌ای استفاده نمود که باعث نظم ذهن جمعی و همچنین نظم ذهن شخصی می‌شود و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسیار آسان می‌شود.

قدرت چانه‌زنی ضعیف در مواردی که امری درست است به سبب عدم استفاده از روش‌شناسی و روش مناسب باعث تصمیم‌گیری‌های فاقد اثربخشی و کارایی لازم می‌شود.  قدرت چانه‌زنی خود یک مبحث بسیار پیچیده و مهم است که شاید کمتر به آن توجه می‌شود که خودش دوره جداگانه‌ای لازم دارد.

«توسعه پایدار»، «موفقیت با بهره‌وری« و «بهبود مستمر» بدون روش‌مند و نظم فکری و استدلالی ممکن نیست. از این رو باید مفاهیم و فنون مورد نیاز را بلد باشیم:

 • تعاریف روش و روش‌شناسی (Method and Methodology Definitions)
 • تفاوت روش با روش‌شناسی (Comparison between Method and Methodology)
 • اهمیت روش (The importance of the Method)
 • شرح ارتباط روش با مدل (Relationship between Model and Method)
 • چه زمانی به روش نیازداریم  و چه زمانی به روش‌شناسی
 • فرایند روش‌شناسی (Methodology Process)
 • انواع روش‌ها از منظر ماهیت استدلال و پشتوانه اعتباری و اطلاعاتی
 • انواع فنون و تکنیک‌ها
 • مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری
 • مروری بر روش‌های اعتبارسنجی
 • مروری بر روش‌های مفهوم‌سازی و تدوین نظریه
 • مروری بر روش‌های اولویت‌بندی
 • جایگاه روشمندی و روش‌شناسی در مدیریت سازمان
 • اهمیت روشمندی در قدرت چانه‌زنی (Effectiveness of methodic Practice on Bargaining Power)
 • روش‌شناسی و مدیریت کیفیت (Quality and Methodology)
 • روش‌شناسی و مدیریت راهبردی و تغییر (Strategy, Change and Methodology)
 • روش‌شناسی و بلوغ (Maturity and Methodology)

 

بازگشت