سرمایه اجتماعی تنها عنصری است که می‌تواند سبب بهروزی و پیروزی یک جامعه یا علت شوربختی و از هم‌گسیختگی یک جامعه باشد. توسعه شخصی و حرفه‌ای شرط لازم است اما شرط کافی درک سرمایه اجتماعی و توجه به آن است. توجه به سرمایه نیازمند چهارچوب مشخص دارد و باید جایگاه و نقش هر عضو جامعه در آن چهارچوب مشخص باشد تا شخص در توسعه و ترقی جامعه نقش خود را ایفا نماید و از مزایای آن بهره‌مند شود.

سرفصلهای برگزاری کارگاه:

 

ردیف عنوان
1
مفهوم سرمایه اجتماعی ابعاد مختلف آن
2
اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه اجتماعی
3
اشخاص حقوقی به عنوان سرمایه اجتماعی
4
نهادها و گروه‌های اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی
5
دلایل شکل‌گیری توسعه آگاهانه و هوشمندانه سرمایه اجتماعی
6
معرفی چهارچوب جامع مدیریت سرمایه اجتماعی
7
راهکارهای توسعه و تربیت نسل جدید برای ساختن آینده‌