هر شخصی ویژگیهای منحصر به فردی از بعد روان‌شناختی و سازوکارهای ذهنی دارد. این ویژگیهای منحصربه فرد زمینه روش زندگی وی، رفتارهای او و حال وی هستند. شناخت این ویژگیها برای مراقبت از خود، درک خویشتن، توسعه رفتاری و بهبود حال درونی بسیار اثرگذار است. هر چه خودمان را بهتر و عمیقتر بشناسیم دلایل ناملموس و ناخودآگاه رفتارهای خود را بهتر میشناسیم و همچنین برداشت دیگران از خودمان را نیز بهتر متوجه میشویم که چرا درباره ما فلانگونه یا فلان طور فکر میکنند. به این ترتیب زمینه تفسیر و تحلیل حالات و رفتارهای خود را می‌یابیم و برای رفتار بهتر و حصول نتایج مطلوبتر میتوانیم خود را مجهز کنیم. {به عنوان مثال وقتی بدانم مدل رهبری ام چگونه است؛ قاعدتاً اگر موقعیت مدیریت ارشد قرار گیرم، خواهم دانست که کدام بخش از ویژگیهای یک رهبر را ندارم و ازاین رو به جای رفتار نمایشی یا رفتار عجولانه سعی میکنم سبک خودم را داشته باشم و بر نقاط قوت خودم تأکید کنم و در نقاط ضعف خودم یاری بجویم.}

  • توجه: در این نوع ارزیابی "ابعاد توان روانی و هوش زندگی" موردسنجش قرار نمی‌گیرد. همچنین "خدمات مربیگری" نیز مشمول این خدمت نیست. ارزش این خدمت به آن است که در مدت کوتاه شخص در شناخت و تحلیل ویژگیها اصیل و اصلی خود دستاوردهای بسیار مناسب و اثربخشی حاصل میکند. البته در هر گزارش کتبی پیشنهادها و برنامه‌های توسعه شخصی ارائه می‌شود و حسب سطح خدمات بخشی از خدمات مربیگری انجام میشود اما هدف اصلی این خدمت شناخت خود است. آنقدر شناخت خود از بعد روانی اهمیت دارد که برایش خدمت مستقلی تعریف شده است. از نکات مهم این خدمت آن است که گزارش مستند در اختیار شما قرار میگیرد و حسب موقعیت‌های مختلف در کار و زندگی می‌توانید از آن استفاده کنید. این گزارش منحصراً برای شما است؛ به گونه ای که اگر در سنجشهای اصلی الگو و تیپ روانی شما با شخص دیگری یکسان شود، گزارش شما تفاوت مشخصی خواهد داشت. زیرا هیچ دو انسانی همانند هم نیستند. هر انسانی، ترکیبی از ویژگی‌هایی است که حاصل آن ترکیب همانند اثر انگشت با هر شخص دیگری تفاوت قابل تشخیص دارد؛ بنابراین گزارش شناخت و تحلیل ارائه شده توسط کانون ارزیابی آروین یک گزارش روتین نیست، بلکه بر اساس یک پایگاه دانش تحلیل و به کمک خبره تحلیلگر روانسنجی گزارش شناخت و تحلیل تهیه و تقدیم می‌گردد.

فهرست خدمات ارزیابی و تحلیل ویژگی شخصیتی و شاکله روانی برای یک شخص

سطح  پرسشنامه* گزارش مکتوب کارگاه آموزشی-توجیهی جلسه مشاوره

کارگاه بازخورد و نقد

یک دارد دارد - - -
دو دارد دارد دارد - -
سه دارد دارد دارد دارد -
چهار دارد دارد دارد دارد دارد

* پرسشنامه چند مرحله ای که متشکل از چند پرسشنامه استاندارد مجزا است. حداقل پنج پرسشنامه برای یک ارزیابی استفاده میشود.

فهرست انواع گزارشهای روانسنجی ایستا

گزارش اصلی عبارت است از:

  • تحلیل جامع و عمومی شاکله شخصیت

که در این گزارش شخص از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که گزارشی نسبتاً طولانی است و معمولا بیست صفحه میشود. مکمل این گزارش، شناخت و تحلیل "توان روانی و هوش اجتماعی" است که به عنوان گزارش پویا ارائه میشود. 

در بسیاری موارد به خصوص موارد سازمانی نیازمند تحلیل خاصی هستیم که ارزیابی جامع ضرورتی ندارد و با هزینه و زمان کمتری می‌توان نتیجه مورد را تهیه و از آن بهره‌برداری نمود. این موارد عبارتند از:

  • تحلیل حرفه‌ای-شغلی
  • تحلیل اختصاصی برای شغل مدیریتی
  • تحلیل اختصاصی برای کارآفرینی 
  • تحلیل اختصاصی برای شرایط  عاطفی، اجتماعی و ...
  • تحلیل اختصاصی برای درس خواندن و مسیر یادگیری (برای دانش‌آموزان و دانشجویان)
  • تحلیل اختصاصی برای تدریس و آموزش (برای معلمان و اساتید)

فهرست سرفصلهای شناخت و تحلیل

در هر گزارش حسب نیاز چند مورد از موارد زیر پوشش داده می‌شوند:

چهارچوب ادراک و شناخت، ریشه انگیزه رفتاری و تبادل انرژی، شاکله ارتباطی، اسلوب عاطفی، تصمیم‌گیری، روش اجرایی، الگوی ابراز و ظهور، نقش تیمی، استایل کلی رهبری و مدیریت، زمینه های اصلی هوش هیجانی، روش کلی مدیریت پروژه، ساختار استرس، نوع ریسک پذیری، مدل نوآوری و خلاقیت، مدل یادگیری، مدل تدریس، زمینه های شغلی مناسب، شاخه های شغلی مناسب، روش مدیریت ناسازگاری و مواجهه با تناقض و ...
 
با دانستن این موارد درباره خودتان، با هزینه و انرژی کمتری امور زندگی و شغلی خود را رسیدگی می‌کنید و از درجه اضطراب و نگرانیهای روزمره که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات مانند وسواس، حسودی، زیاده‌خواهی، سوء تفاهم هستند رها میشوید و از بعد راهبردی و بلندمدت نیز در انتخاب مسیر شغلی، رسیدگی به علایق و حتی رشته تحصیلی تصمیم‌گیری بهتری می‌کنید.
یا شناخت بهتر خود بسیار از صفات ارزشگذارانه که سبب تضعیف یا تحقیر ما هستند یا برعکس سبب غرور و شیفتگی ما می‌شوند به عنوان ویژگی الگویی ما شناخته میشوند و به این ترتیب به جای ارزشگذاری و قضاوت ذهنی تحلیلی‌تر و متوازن‌تر خواهیم داشت.
 
 درخواست خدمت از کانون ارزیابی>>      خدمت بعدی>>     بازگشت به کانون ارزیابی>>      مرکز توسعه سرمایه‌های اجتماعی>>      محصولات و خدمات آروین>>