یکی از انتخابهای مهم در زندگی هر شخص آن است که مسیر علمی و مهارتی خودش را به درستی طرحریزی نماید یا شاید بهتر است گفته شود کلیات مسیر یا نقاط شروع متناسب با خصوصیات و استعدادهای خودش را بیابد. اگر چنین شود اشخاص با هزینه کمتر به اشخاصی اثرگذار برای جامعه و راضی از وضع خودشان تبدیل میشوند و در مجموع جامعه نیز با هزینه کمتر، عوامل اثرگذار و مفید خود را در اختیار خواهد داشت. 

دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان

 و به طور کل،

نوجوانان و جوانان

همگی می‌توانند بر اساس روش‌های ساخت‌یافته و سیستماتیک، توانمندی‌های ذاتی و حوزه‌های استعداد خود را بشناسند و بر اساس آن برای تحصیلات، مهارت‌آموزی، اشتغال  مسیر شغلی خود برنامه‌ریزی نمایند.

یکی از فواید اصلی این گونه مواجهه با انتخاب مسیر علمی و شغلی، آن است که افراد در حوزه توانمندی و استعداد خود زودتر به موفقیت می‌رسند و بر اعتماد به نفس ایشان نیز اثر دارد. به این ترتیب از «اثر هم‌افزایی استعداد و رویه پرورش» نیز بهره‌مند می‌شویم.

 

فرایند ارائه خدمات مربیگری و مشاوره برای مسیر علمی و مهارت‌آموزی

  • گام یک: شناخت عمومی فرد شامل سن، تحصیلات، علایق، موفقیتها و شکستها و ....
  • گام دو: ارزیابی استعداد بر اساس چند آزمون روانسنجی از هر دو گروه روشهای ارزیابی ایستا و پویا
  • گام سه: تحلیل نتایج ارزیابی (در صورت امکان و نیاز با فرد مصاحبه نیز می‌شود و شاید چند جلسه بررسی حضوری هم لازم شود)
  • گام چهار: ارائه گزارش مشاوره‌ای برای تعیین حوزه‌های اصلی تمرکز برای موفقیت شغلی و فعالیت در جامعه اعم از فرهنگی، هنری، اقتصادی، فنی، مدیریتی و ...؛ همچنین پیشنهاد برای موضوعات علمی، مهارت‌آموزی و شیوه‌های موفقیت در تحصیل علم و مهارت.
  • گام پنج: طراحی چهارچوب توسعه شامل (1)فهرست آنچه باید بیاموزد، (2)مهارتهای نرمی که باید کسب کند، (3)بهبود روانی و شخصیتی، (4) دانش و مهارت حرفه‌ای‌گری و (5) انتخاب شغل یا کارافرینی  

توجه: در صورت نیاز یا درخواست، خدمات مربیگری شخصی، مربیگری حرفه‌ای یا مربیگری عمومی نیز ارائه خواهد شد.