دوره‌های آموزشی مهارتهای نرم و توسعه شخصیت شامل یازده دوره اصلی است که به صورت مجزا و همچنین به صورت پودمانی قابل ارائه هستند. (با کلیک بر روی عنوان یا کد به صفحه مرتبط با هر درس وارد شوید)

کد عنوان شرح
c1 شناخت و تحلیل خود درک مفهوم خود، اهمیت شناخت خود، روشهای شناخت و تحلیل خود، آشنا با دنیای درون، درک مفاهیم پایه شامل استعداد، آمادگی، شایستگی، شخصیت، من، فرامن، هستی، ماهیت، وجود، آشنایی با مدلهای شناخت شاکله روانی انسان، آشنایی با روشهای شناخت و تحلیل ایستا و ... این دوره مقدمه‌ای است که به صورت اصولی برای مواجهه با خودتان و افزایش رضایت درونی خودتان گام‌های پایدار و ارادی بردارید.
c2 روانشناسی مثبت آشنایی با مفهومی روانشناسی، مزایا و فواید روانشناسی، درک مفهوم روانشناسی مثبت، شناخت و تحلیل خودتان از منظر روانشناسی مثبت، استفاده از روانشناسی مثبت برای توسعه شخصیتی و بهبود شرایط روانی به خصوص در زمینه اعتماد به نفس و عزت نفس، آشنایی با روش‌های شناخت و تحلیل  پوبا و ....
c3

مدیریت ارتباطات و مهارت‌های پایه

مهارتهای ارتباطی بسیار گسترده هستند و تعادل در زندگی بدون تسلط بر ارتباطات ممکن نیست. در این دوره شما ضمن یادگیری مهارت‌ها و دانش ارتباطات، خواهید آموخت که بر اساس ارزیابی و تجزیه و تحلیل خودتان می‌توانید مدل ارتباطی خود را طراحی نموده و از فنون ارتباطی متناسب با شرایط شخص خودتان استفاده کنید، زیرا همه قواعد و فنون برای همه مناسب نیستند و نباید استعداد و ویژگی‌های شخصی را از یاد برد. در این دوره به این موارد پرداخته خواهد شد: (الف) مهارت و هنر مذاکره؛ (ب) مهارت و هنر کار تیمی؛ (ج) فنون و روشهای مدیریت ناسازگاری و تناقض؛ (د) مهارت و بلوغ یادگیری؛ (ه) مهارت و دانش آموزش و تدریس؛ (و) هنر و هوش ارتباطات عمومی

c4 اصول زندگی متعادل و مدیریت چالشها

در این دوره یکی از پدیده‌های پیچیده ماهیت انسانی مورد بررسی واقع می‌شود و به بهانه آن اصول زندگی متعادل نیز آموزش داده می‌شود. فنون مدیریت استرس مبحث جدیدی نیست اما شخصی‌سازی آن و درک اصول زندگی متعادل و مبانی رفتاری و اخلاقی در چنین دوره‌ای یک رویکرد جدید برای زندگی به همراه دارد. اما موضوع وقتی کامل میشود که چالشهای زندگی و اثر آنها را بر خودمان بشناسیم و بدانیم چگونه باید با آنها مواجه شوبم و مهمتر از آن چگونه عنان زندگی را به دست خودمان بگیریم تا در تندباد حوادث مسیر اصیل زندگی را گم نکنیم.

c5 هوش زندگی توانمندی و مهارت سه‌گانه "مدیریت زندگی"، "مدیریت محیط" و "مدیریت خویشتن" نه تنها مجزای هم هم قابل درک نیستند بلکه نیاز به خودآگاهی و مهارتهای مرتبط داریم تا افرادی با توانمندی بهتر و اثربخشی بیشتری باشیم. در این دوره مفهوم هوشمندی و انواع هوش تشریح میشود و سپس مفاهیم هوش هیجانی و هوش ارتباطی، هوش اجتماعی  تعریف شده و معیارها و مفاهیم هر یک معرفی میگردند. آنگاه در خصوص روشهای ارزیابی و تحلیل هوش هیجانی و اجتماعی توضیحات لازم ارائه و سپس فنون افزایش هوش زندگی آموزش داده می‌شود. یکی از نکات مهم این دوره آن است که هوش را به جای سطح‌بندی صرف، گروه‌بندی نموده تا هر شخصی بتواند بر اساس فضیلت‌های خودش زندگی خودش را مدیریت کند. از این رو نظریه توان روانی و فضیلتهای انسانی نیز آموزش داده میشود.
c6 خودکاوی، خودیابی و خودآگاهی مهارت درک خویشتن و یافتن نقاط تاریک خود به منظور بهبود و افزایش امید خردمندانه ضروری است. پس از آن زمینه رهایی ازقیود فاقد کارایی و پالایش خواسته‌های نامطلوب فراهم می‌شود. برای این کار فنون و راهکارهای بسیار جالبی وجود دارد که همه‌ی آنها درون ما قابل کشف است و نه بیرون ما. اینکه چگونه درون خودمان را کاوش کنیم، خود واقعی خودمان را بیابیم و نسبت به خودمان آگاهی داشته باشیم. با درک مدل معنا و میزان معنای زندگی اشنا شده تا بدانیم چه میزان زندگی با معنایی داریم و چگونه باید زندگی با معنا و قابل اتکایی داشته باشیم. هنر با معنا زیستن در این دوره مرور میشود و شما به فنون و ابزارهای آن مجهز می‌شوید.
c7 توسعه سرمایه اجتماعی و مبانی تربیت فلسفه تربیت، مبانی روشهای تربیتی، پارادایمها تربیتی، مهارت و هنر تربیت شدن و تربیت کردن، مفهوم نقد، نقد کردن و نقدپذیری، مفهوم سرمایه‌های اچتماعی، انواع سرمایه اجتماعی، اندازه‌گیری و سنجش سرمایه اجتماعی، روشهای توسعه سرمایه اجتماعی، مراحل توسعه سرمایه اجتماعی شخصی و همچنین سازمانی و ...
c8 هوش هیجانی و هوش اجتماعی

یکی از ابعاد بسیار جدی که بر جایگاه شغلی و اجتماعی شخص بسیار اثر دارد همانا شرایط هوش هیجانی و هوش اجتماعی است. بسیاری از ما درک کاربردی و اثربخشی از هوش هیجانی و هوش اجتماعی نداریم و از این رو قوت و ضعف خودمان را نمی‌دانیم و به این ترتیب علت بسیاری از مشکلات و شکست‌های خودمان را متوجه نمی‌شویم (البته دلایل موفقیت و پیروزی خود را هم چه بسا ندانیم). هوش هیجانی و هوش اجتماعی قابل توسعه و افزایش است و با شناخت ابعاد هر یک و شناخت شرایط ذهنی و روانی خود می‌توانیم در مدت معقولی توانمندی بسیار ارزشمندی در خود ایجاد نماییم. توانمندی مبتنی بر تربیت آگاهانه بسیار باارزش‌تر از توانمندی ژنتیکی است.

c9 شناخت و مدیریت استرس

برخی پدیده های درونی ما همیشه با ما هستند و ما به سبب عدم شناسایی و آنها و نداشتن دانش کافی از آنها، تبعات منفی آنها را متحمل میشویم و از فرصتهای مثبت آن استفاده نمی‏کنیم یکی از این پدیده ها استرس است.

c10 مدلسازی نهادین انسان و روش تربیت اجتماعی

 

برای داشتن روش تربیتی مناسب نیاز به نظریه مناسب تربیتی داریم و برای داشتن نظریه تربیتی مناسب نیازمند داشتن مدلی واحد و سیستماتیک از انسان داریم. تفاوت انسانها و منحصر به فردبودن ایشان که در روانشناسی مبت و مدیریت استعدادها برای ما مورد تأکید است منجر به نظریه تربیتی واحد نمی‌شود و نیازمند یک مدل تحلیلی و فلسفی از انسان هستیم که مبتنی بر آن شناخت ماهیت انسانی انسان که وجه مشترک همه انسان‌ها است قابل توصیف باشد. تا بتوان استدلال‌های محکم نظری برای یک نظام تربیتی در اختیار داشت. 
c11

فلسفه زندگی

انسان بودن و زندگی کردن کاری بسیار دشوار است که می‌تواند لذت‌بخش باشد. با همه سختی‌ها و مرارت‌ها می‌توان امیدوار و راضی بود! این یک فرامهارت است