کد عنوان شرح
LSC رهبری، راهبرد و مدیریت تغییر

یک چالش ذهنی مثبت و سازنده برای مخاطبان دوره شکل خواهد گرفت که ضمن تعمق بیشتر نسبت به مفاهیم راهبردی، مدیریت تغییر و رهبری، بتوانند در طی زمان از دانش سازمان‌یافته و مدل‌های مختلف نظری، بهره عملی و واقعی بگیرند و لذت »تفکر راهبردی و هنر مدیریت تغییر« را دریابند. چالش امروز مدیران، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ما، نداشتن دانش نظری یا عدم آشنایی با مدل‌های مرجع نیست بلکه چالش در »عدم هماهنگی کاربردی و روشمند« از این دانش‌ها و الگوها است. مهارت‌های شخصی، گونه‌ی رفتاری، تربیت خویشتن و رفع موانع ذهنی مهم‌ترین عوامل هستند که ضمن بیان نکات تخصصی در این کارگاه به نکاتی که معمولاً در کتاب‌ها و جست‌وجوهای اینترنتی یافت نمی‌شود اشاره خواهد شد. نکاتی که ما را برای کنش هدف‌مند و اثربخش در محیط واقعی آماده بسازند. کل اصلی در مدیریت راهبردی و موفقیت بادوام سازمان عدم آشنایی با نظریه‌ها و مدل‌ها نیست بلکه در استفاده نادرست و غیراثربخش از آن‌ها و عدم توجه به موارد بافتی و واقع‌گرایانه است. در بسیاری موارد بر روی کاغذ همه چیز مهیا است اما در عمل چالش‌هایی با هزینه بالا روی می‌دهد و آنگاه مدیران اجرایی می‌گویند این دانش‌ها و آموزش‌ها کارایی ندارد. تبیین واقعیت برای تبیین تغییر در متن و بطن واقعیت و معرفی مدل سه گانه »بافت-محتوا،-فرایند» ، ارتباط تغییر با فرهنگ، مفهوم نهادینه بودن و نهادینه‌سازی، نقش مدیریت تغییر در اجرای یک برنامه یا تحقق یک سیاست،  برنامه‌ریزی تغییر و طراحی اردوگاه برای تغییر،  فنون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مدیریت تغییر و فنون رفتاری،  ماهیت و تعریف رهبری،  مبانی رهبری اثربخش،  رهبران دروغین یا موقت،  تناسب شرایط برای رهبری و یافتن شرایطی برای رهبری

 سرفصل محتوا: مفهوم راهبرد، خصوصیات یک شخص راهبردی و خصوصیات یک سازمان راهبردی، سرالگوهای تدوین برنامه راهبردی و مدل‌های سنتی مدیریت راهبردی، برنامه‌ریزی راهبردی معطوف به کنش، نسبت مدیریت راهبردی با مدلهای تعالی، تفکر راهبردی، ماهیت و تعریف تغییر.

ُSSS دانش و مهارت مهندسی سیستمها

مهارت تفکر سیستمی و دانش مهندسی سیستم‌ها در کلیه امور کسب‌وکار و مدیریت و حتی زندگی کاربرد دارد. متأسفانه از فنون و چهارچوب مهندسی سیستم نه تنها استفاده نمی‌کنیم بلکه اصول و مبانی استفاده از آن را هم نمی‌دانیم. برای موفقیت در عرصه کار و به خصوص مدیریت، مملکت‌داری، جامعه‌شناسی، سرمایه‌گذاری و مهندسی صنایع باید هر فردی مجهز به روش‌های مهندسی سیستمی و تفکر سیستمی باشد. اگر این دانش و مهارت وجود داشته باشد شاکله و جوهر بسیاری از روش‌ها و الگوها نیز در اختیار است. درک بسیاری از مدل‌ها و به خصوص پیاده‌سازی آن‌ها با کمک روش‌های پایه مهندسی سیستم بسیار ساده‌تر است. همچنین ذهنی با ساختار تفکر سیستمی، یادگیری مستمر جزئی از شخصیت حرفه‌ای ما می‌شود. 

سرفصل محتوا: مفهوم و تعریف سیستم و نظریه سیستم‎ها،  درک کل‌نگری و خواص آن، فنون و مهارت‏‌های تجزیه و تحلیل سیستمی، تعریف و کاربردهای پویایی سیستمها،  تعریف و کاربرد مدلسازی، درک مفهوم معماری، تبیین نظام‌های مدیریتی مبتنی بر تفکر سیستمی، مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها،  چرخه حیات سیستم و ...

EPS مهارت مواجهه و حل مسأله

انسان در عرصه زندگی و به ویژه درموقعیت‌های مختلف شغلی مستمراً با انواع مشکلات و اقسام مسائل مواجه می‌شود که چه بسا برخی از آنها سبب ضرر و زیان فراوان یا پشیمانی شوند و اگر مثبت بنگریم امکان دارد فرصت‌های فراوانی برای ترقی و پیشرفت از دست برود. دلیل اصلی این موضوع ماهیت زندگی و  نوع انسان نیست بلکه ضعف مهارتی و آگاهی نسبت به روش مواجهه با مشکلات و مسائل و نحوه یافتن راه حل برای آن ها است. در این دوره آموزشی به صورت ساختیافته و روشمند مهارتهای ذهنی و روانشناختی برای حل مسائل مختلف در موقعیتهای مختلف زندگی و کار آموزش داده می‌شود. سازوکار ذهن و روان در شرایط مختلف از الگوها و مسیرهای مشخصی و شبیه به همی تبعیت می‌کند که با درک و شناخت آن‌ها توان ما در برابر وقایع و مشکلات بیشتر و با هزینه کمتری می‌توانیم از هر بزنگاهی در زندگی موفقیت نسبی کسب کنیم.

سرفصل محتوا:درک مفهوم مشکل و مسأله و تفاوت این دو، روش مواجهه با مشکلات، انواع مشکلات و اصول کلی مواجهه با مشکلات، مرور اولیه بر مدیریت استرس و اضطراب، چگونگی تبدیل کردن مشکل به مسأله، چگونگی یافتن یا ساختن مسأله، شناخت و تحلیل مسأله، ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی، مراحل حل مسأله، هنر تفکر و مهارت مدیریت ذهن و رویه‌ی حل مسأله و یافتن راه حل، مروری بر فنون هر یک از مراحل حل مسأله و معرفی مهارت‌هایی که برای حل مسأله لازم است.

MS نظام مدیریت

یکی از مشکلات سازمانها و کسب‌‍وکارها در مدیریت و راهبری، تعدد مدل‌های مدیریت و نظامهای سازمانی است. ارتباط بین نظام‌های مختلف و روش‌های مدیریتی، نحوه بومی‌سازی و ترکیب‌بندی و نهایتاً ایجاد یک نظام منسجم، یکپارچه و بالغ که سبب شود سازمان به اهداف اصلی و نتایج مطلوب بیاندیشد و دچار لغزش‌های روزمره نباشد. برای این منظور اولین قدم درک مناسب از نظام جامع مدیریتی است که ذهن مدیران و برنامه‌ریزان از یک الگوی مشخص قابل پیاده‌سازی پیروی نماید.

سرفصل محتوا: مروری بر نظام‌های مدیریتی مختلف مورد نیاز سازمان، درک ارتباط بین معماری سازمانی و الگوهای مدیریتی، جایگاه هر یک از نظامهای مدیریتی در سازمان و ارتباط آنها با هم و نحوه پیاده‌سازی نسبت به هم. (مشاهده الگوی عمومی نظام مدیریت)

OB رفتار سازمانی درس رفتار سازمانی درس روتینی در رشته‌های مدیریت است اما در این درس سعی شده است از مطالبی ویژه استفاده شود. مطالبی که بینش جامعه‌شناسانه، روانشناسانه و مدیریتی را به صورت یکپارچه تحلیل نماید و به ارتقای بینش و نگرش مخاطب کمک کند. جرخه حیات درک رفتار سازمانی، تحلیل آن، نحوه برخورد با آن و مدیریت کنشگرانه و خلاقانه آن در این درست محور اصلی بحث است.
MT روش‌شناسی و روشمندی در کسب‌وکار مهارت روش‌شناسی و داشتن بینش و منش روشمند بخشی از بلوغ حرفه‌ای و قسمتی مهم از نخبگی در امر مدیریت و مشاوره است.