فهرست دوره‌های آموزشی «انتظامهای مدیریتی» که به صورت تک درس یا پودمانی به صورت خصوصی یا سازمانی و همچنین به صورت آموزش از راه دور قابل ارائه هستند. (برای مشاهده توضیحات و سیلابس، بر روی عنوان یا کد درس کلیک کنید.)

PM مدیریت پروژه
OS طراحی ساختار سازمانی و اصول سازماندهی
PS مدیریت فرایندها و سرویس‌ها
HR مدیریت منابع انسانی
IT مدیریت فناوری اطلاعات
DGIM مدیریت داده‌ها و اطلاعات 
CM مدیریت تغییر
SP برنامه‌ریزی راهبردی
TW کار تیمی
QM مدیریت کیفیت
SE مهندسی سیستمها
BBG بازاریابی و فروش در B2B و B2G
TFM خزانه‌داری بخش عمومی و مدیریت مالی دولتی
CB بانکداری مدرن
CACR مدیریت مشتریان
MMP ارزیابی عملکرد
KM مدیریت دانش
ISMS مدیریت امنیت اطلاعات