فهرست دروس راهکارهای تحلیلی

کد عنوان شرح
AS اصول و مبانی راهکارهای تحلیلی

درک تحلیل، انواع تحلیل، داشتن ذهن تحلیلگر، مهارتهای پایه تحلیلی و از همه مهمتر شناخت خویشتن که برای چه تحلیلی مناسبتر هستیم در همه ابعاد زندگی شخصی و حرفه‌ای مورد نیاز است. یک مدیر، یک سیاستمدار، یک مربی ورزشی، یک کارشناس، یک هنرمند، یک منتقد و ... همگی نیازمند مهارت و دانش تحلیل هستند. همچنین کسب‌وکارهای مختلف نیازمند راهکارهای تحلیلی هستند چه بانک، چه بیمه، هتل، رستوران و ...

یکی از ضعفهای دانش حرفه‌ای در حوزه طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تحلیلی است.

در این دوره اصول و مبانی تحلیل و تحلیلگر و انواع راهکارهای تحلیل ارائه میشود و علاوه بر آن هر شخصی ویژگیهای تحلیلی خودش را میشناسد و استعداد خودش را در این زمینه مورد ارزیابی قرار میدهد.

DME داده‌کاوی دانش، مهارت و هنر داده‌کاوی، در کلیه‌ی عرصه‌های فعالیت مالی، بازرگانی، اقتصادی، صنعتی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی، برنامه‌ریزی و مدیریت کاربرد دارد. داده‌کاوی در نگاه اول آسان می‌نماید و کتب مختلف و دوره‌های آموزشی مختلفی دارد اما جای پرسش است که چرا نتایج مفید و کاربردی کمتری را شاهد هستیم؟ در این دوره جنبه‌های تحلیلی و به خصوص رویه‌ی حرفه‌ای استفاده از داده‌کاوی تشریح میشود. بدیهی است فنون داده‌کاوی و روشهای آماری مرتبط نیز آموزش داده می‌شوند. 
MD مدلسازی و مستندسازی مدل‌سازی و مستندسازی شاید به ظاهر به هم مرتبط نباشند اما یک خبره حرفه‌ای به ارتباط این دو بسیار آگاه است. مدل‌سازی و مستندسازی نیاز همه کسب‌وکارها، سازمانها، متخصصها و بسترهای کاری است. فرهنگ مستندسازی و ذهن مدلساز دو پایه موفقیت هر فرد یا هر سازمان است. در این دوره اصول و مبانی "مستندسازی" و "مدلسازی" تشریح میشود. سپس فنون، فرهنگ و فرایند مستندسازی، روشها، راهکارها و رازهای مدلسازی تدریس میشود. انواع مدلسازی و کاربردهای آن و درک جایگاه مستندسازی از جمله موارد مهم دیگر این دوره آموزشی هستند.
AML روشهای کشف پولشویی یکی از راهکارهای مهم در عرصه مدیریت مالی کلان و بانکداری، مقابله با پولشویی است. در این درس انواع روشهای پولشویی، روشهای شناسایی پولشویی، الگوریتمهای کشف پولشویی و شناسایی موارد مشکوک و نحوه گزارشگری شناسایی موارد مشکوک تشریح میشوند. یکی از نکات مهم این دوره آن است که از روی مراجع خبرگانی که تجربه عملی داشته‌اند استفاده شده است و نوع الگوریتمهای آن در منابع مرسوم و معمول قابل یافتن نیست. 
CA شناخت و تحلیل مشتریان

شناخت و تحلیل مشتریان یکی از نیازهای جدی و اصلی هر کسب‌وکار و سازمانی است. اکثر مدیران و سیاستگذاران اطلاعات شفاف و دقیقی از مشتریان خود ندارند و به این ترتیب در عرصه رقابت و در توسعه بازار خود یک بسته اطلاعاتی مهم را در اختیار ندارند؛ بسته اطلاعاتی حاوی این موارد: میزان وفاداری مشتریان، میزان سودآوری مشتریان، مهاجرت مطلوب و نامطلوب مشتریان، گروه‌بندی مفهومی و تحلیلی مشتریان، تحلیل شبکه‌های مشتریان، کلیه این موارد به تفکیک خدمات و محصولات و شعب و مناطق و ... در این دوره همه این موارد به همراه دانش کاربردی و الگوریتمهای محاسباتی آنها آموزش داده میشود.

FT آینده‌شناسی آینده شناسی ذاتا فعالیتی است تحلیلی و همه فنون آن فنون تحلیلی هستند. تحلیل آینده ابعاد مختلف و کاربردهای مختلف دارد. برای مملکتداری، مدیریت بازار، رهبری بازار، توسعه کسب و کار، سیاستگذاری و بسیاری موارد دیگر همگی نیاز به اینده‌شناسی دارند.در این درس با نگاه کاربردی و البت چند وجهی آینده‌شناسی و فنون آن معرفی و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

   آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین