برای تصمیمات مهم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چه در بخش خصوصی و چه بخش عمومی و به خصوص برای سرمایه‌گذاری نیازمند مطالعات امکانسنجی هستیم. فلسفه مطالعه امکانسنجی آن است که با هزینه معقول نسبت به آن چه در نظر است تصمیم صحیح و مناسب گرفته شود تا شاهده هزینه‌های دوباره‌کاری، از بین رفتن سرمایه و از دست دادن فرصت نباشیم و ضریب خطای تصمیم‌گیری را کاهش دهیم.

مطالعه امکان‌سنجی بر دو نوع کلی است:

  • اول-  برای پاسخ به این پرسش است که آیا فلان تصمیم یا طرح یا برنامه شدنی هستند؟
  • دوم- برای پاسخ به این پرسش است که  ابعاد مختلف یک طرح یا تصمیم برای اجرا و پیاده‌سازی چگونه است؟

در هر یک از موارد فوق از ابعاد مختلفی موضوع مورد نظر تحت بررسی و مطالعه قرار میگیرد: کشش و نیاز محیطی، تأمین سرمایه و نقدینگی، امکانات فنی و تجهیزات، زمین و ساختمان، محیط زیست، استانداردها و مقررات و ...

به عنوان مثال، برای یک طرح سرمایه‌گذاری سه بعد اصلی امکانسنجی عبارتند از: "امکانسنجی بازار"، "امکانسنجی فنی" و "امکانسنجی مالی".

تیم آروین با تجربه امکانسنجی بیش از بیست طرح مختلف آمادگی ارائه خدمات در این زمینه را دارد. به خصوص برای تهیه گزارش مناسب مخصوص سرمایه‌گذار یا بانکی که قرار است برای طرح تسهیلات ارائه دهد.