کسب‌وکارهای امروزی را بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان و نباید تصور کرد. جایگاه بی بدیل آن بر ما پوشیده نیست اما در مدیریت آن مشکلات فراوان و سطحی نگری بسیاری را در سازمان‌ها شاهدیم. به نظر می‌رسد لازم است به صورت عمیق و همه‌جانبه دانش لازم در این حوزه داشته باشیم. مدیریت فناوری اطلاعات متخصصان فناوری اطلاعات را دارای بینشی فراتر از تخصص فنی می‌سازد و مدیران را برای بهره‌برداری اثربخش از فناوری اطلاعات آماده می‌سازد. فناوری اطلاعات نقش زیرساختی، توانمندسازی و نوآوری برای ما دارد. به عبارت دیگر فراتر از ابزارهای سنتی برای انجام کارها است. در ارتقای سطح بلوغ سازمانی و توسعه توانمندی بسیار مفید و کارساز است. همچنین، تحول در جهان امروز همواره یک ارتباطی با فناوری اطلاعات دارد. 

 

ویژگی‌ها

 • بیان نکات عملیاتی و اجرایی به جای مطالب فنی نظری از جمله محورهای تمرکز این دوره است
 • بیان چالش‌ها و عدم موفقیت در هوش کسب‌وکار و مدیریت اطلاعات
 • تناقض در توسعه هوش کسب‌وکار با توسعه سامانه‌های کاربردی از جمله مشکلات جدی در تصمیم‌گیری برای حوزه سیستم‌های اطلاعاتی است که در این دوره دلایل آن و روش تصمیم‌گیری صحیح تشریح خواهد شد.
 • الگوهای مدیریت فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و به خصوص نرم‌افزار به سبب تنوع، تعدد و مشهور بودن برخی از آن‌ها مدیران فناوری اطلاعات و مدیران برنامه‌ریزی و مدیران ارشد را دچار چالش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌سازد و از ابعاد مختلف سبب پراکندگی آرا شده و در میان مشاوران و تأمین‌کنندگان مختلف کارفرمایی و برون‌سپاری را دوچندان دشوار می‌سازد. در این دوره لم‌های مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی آموزش داده می‌شود زیرا محتوای الگوها و مدل‌ها به راحتی دردسترس است اما نحوه استفاده از آن‌ها، بومی‌سازی، عملیاتی‌سازی و حفظ انسجام و یکپارچگی سازمانی است. 

محتوای دوره

 1. تعریف فناوری اطلاعات
 2. جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان  و جامعه
 3. کاربردها و کارکردهای فناوری اطلاعات و نقشهای کلیدی فناوری اطلاعات
 4. اصول موفقیت برای پیاده‌سازی کاربردی سازی فناوری اطلاعات
 5. چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات و رسالت مدیران ارشد
 6. چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات و رسالت مدیران میانی
 7. چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه‌های (الف)کارسپاری برون‌سپاری، (ب)مدیریت امنیت، (ج)مدیریت خدمات
 8. ارتباط حوزه فناوری اطلاعات با سایر ادارات، فرایندها و ذینفعان
 9. مفهوم معماری کسب‌وکار و معماری سازمانی 
 10. تشریح ارتباط معماری سازمانی با فناوری اطلاعات
 11. ارتباط فناوری اطلاعات با مدیریت راهبردی و مدیریت تغییر
 12. معرفی الگوی مرجع آروین در مدیریت فناوری اطلاعات
 13. شرح جزئیات مدیریت فناوری اطلاعات
 14. معرفی الگوهای مفید و کاربردی و شرح چگونگی بهره‌مندی از آن‌ها: COBIT ،MMI ،ITIL ،TOGAF
 15. تشریح ارتباط مدیریت فناوری اطلاعات با مدیریت اطلاعات
 16. ارتباط فناوری اطلاعات با هوشمندی و یادگیری
 17. روش توسعه پایدار و نهادینه فناوری اطلاعات
 18. نقش فناوری اطلاعات در بازمهندسی کسب‌وکار
 19. نقش فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی